Tài khoản Paypal Việt Nam mới + đã gỡ limit 1 bước ID

75,000.0 145,000.0 

  • Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit 1 bước ID (có email khôi phục từ Paypal).
  • Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook. (Lưu ý: Không có bất kỳ ảnh doc, ID nào được gửi kèm).
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
  • Giảm giá khi mua ở mốc 10, 20 tài khoản.
Tài khoản Paypal Việt Nam mới + đã gỡ limit 1 bước ID

Refund Reason

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trốngReturn to Shop