Tài khoản Paypal Việt Nam mới + đã gỡ limit 1 bước ID

95,000.0 165,000.0 

Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit 1 bước ID (có email khôi phục từ Paypal). Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business. Giảm giá khi mua ở mốc 10, 20 tài khoản.

Refund Reason

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trốngReturn to Shop