Tài khoản Paypal Việt Nam có giao dịch nhận tiền (Không bị tạm giữ/hold khi nhận tiền) + Đã gỡ limit

550,000.0 800,000.0 

  • Tài khoản có 5-10 giao dịch nhận tiền dạng goods/service, chưa liên kết với trang web nào, đã từng gỡ limit (có email khôi phục từ Paypal).
  • Lưu ý: Tài khoản có tỷ lệ bị tạm giữ (hold) khi nhận tiền rất thấp chứ không tuyệt đối 100%, vì còn tùy thuộc số lượng và nguồn tiền
  • Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook. (Lưu ý: Không có bất kỳ ảnh doc, ID nào được gửi kèm).
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
Tài khoản Paypal Việt Nam có giao dịch nhận tiền (Không bị tạm giữ/hold khi nhận tiền) + Đã gỡ limit

Refund Reason

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trốngReturn to Shop