Tài khoản Paypal Việt Nam mới

75,000.0 145,000.0 

Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, chưa từng bị limit. Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + ảnh doc (ID). Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi tạo invoice, gửi KYC (paypal.com/policy/hub) hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business. Giảm giá khi mua ở mốc 10, 20 tài khoản.

Refund Reason

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trốngReturn to Shop