Tài khoản Paypal Việt Nam mới + đã xác minh danh tính 2 bước ID & Address

200,000.0 

  • Tài khoản mới, chưa có giao dịch, chưa liên kết với trang web nào, chưa từng bị limit, đã xác minh danh tính 2 bước ID + Address tại paypal.com/policy/hub.
  • Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook. (Lưu ý: Không có bất kỳ ảnh doc, ID nào được gửi kèm).
  • Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu chưa có giao dịch & bị limit, không bảo hành nếu bị limit khi gửi xác minh danh tính lại, tạo invoice hoặc do nâng cấp từ Personal lên Business.
Tài khoản Paypal Việt Nam mới + đã xác minh danh tính 2 bước ID & Address

Refund Reason

0
    0
    Giỏ hàng
    Giỏ hàng trốngReturn to Shop